Bảng giá bơi

Người lớn

Bể bơi Vé ngày Tuần 01 tháng 03 tháng 06 tháng 1 năm 2 năm 3 năm
98 Tô Ngọc Vân 80,000   1,800,000 4,500,000        
số 2 Phúc Tân 80,000   1,800,000 4,500,000        
609 Trương Định 80,000 480,000 1,800,000 4,500,000 6,500,000

11,000,000

19,800,000 27,500,000

Số 3 Tăng Bạt Hổ

90,000   2,160,000 5,800,000 7,800,000 13,200,000    
Thẻ tổng hợp tập xông bơi số 3 Tăng Bạt Hổ         8,700,000 14,900,000 26,900,000 35,200,000
Bể Olympia Việt Hưng 70,000   1,800,000 4,500,000 6,500,000 11,000,000    
Số 1 Tăng Bạt Hổ 80,000   1,900,000 4,800,000        
Bể Olympia Thanh Xuân 80,000 480,000 1,800,000 4,500,000 6,500,000 11,000,000    
Bể Olympia Hà Đô 80,000 480,000 1,800,000 4,500,000 6,500,000 11,000,000    

 

 

Các loại thẻ từ 4 năm đến 5 năm vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng: 04.39335568/69

Trẻ em

Bể bơi Vé ngày Tuần 01 tháng 03 tháng 06 tháng 1 năm
Số 98 Tô Ngọc Vân 60,000   1,400,000      
Số 2 Phúc Tân 60,000   1,400,000      
Số 609 Trương Định 60,000 350,000 1,400,000      

Số 3 Tăng Bạt Hổ

70,000   1,950,000      
Bể Olympia Việt Hưng 50,000   1,400,000      
Bể số 1 Tăng Bạt Hổ 60,000   1,600,000      
Bể Olympia Thanh Xuân 60,000 350,000 1,400,000      
Bể Olympia Hà Đô 60,000 350,000 1,400,000      
 
- Thẻ bơi 4 tháng trẻ em áp dụng mua tại quầy: 2,800,000đ
     (Thẻ có dán ảnh và chỉ dùng cho người trên ảnh)
 
Ghi chú:
  • Thời gian hoạt động bể Olympia Công Đoàn từ 6h00’ – 20h00’ 
  • Thời gian hoạt động bể Olympia Hoàn Kiếm  từ 5h30’ – 20h30’ 
  • Thời gian hoạt động bể Olympia Tăng Bạt Hổ từ 5h00’ – 21h00 
  • Thời gian hoạt động bể Olympia Hà Đô, Thanh Xuân từ 5h30 - 20h30'
  • Thời gian hoạt động bể Olympia Nam Đô 609 Trương Định từ 5h30 - 20h30
  • Giá vé ngày của trẻ em dành cho những bé dưới 12 tuổi có chiều cao dưới 1m30
  • Thẻ gạch ô có thể dùng chung cho nhiều người, thẻ có ảnh của đối tượng nào chỉ dành cho đối tượng đó
  • Khách hàng có thể đăng ký học bơi tại Phòng đăng ký học bơi: 04.6675 8686 - 0934 66 5555