Bảng giá tập Gym

  Vé ngày Thẻ gạch 01 tháng 02 tháng 03 tháng 06 tháng 1 năm
Olympia Đền Lừ 40,000 450,000 350,000 600,000 780,000 1,450,000 2,600,000
Olympia Gia Lâm 40,000 450,000 350,000 600,000 780,000 1,450,000 2,600,000
Olympia Chùa Bộc 40,000 450,000 350,000 600,000 780,000 1,450,000 2,600,000
Olympia Vĩnh Phúc 50,000 630,000 490,000 840,000 1,080,000 2,030,000 3,640,000
Olympia Công Đoàn 75,000 950,000 800,000 1,300,000 1,600,000 3,000,000 5,500,000
Olympia Trương Định 50,000 630,000 490,000 840,000 1,080,000 2,030,000 3,640,000
Olympia Trương Định DV tổng hợp tập - xông - bơi            7,600,000 13,000,000
Olympia số 3 Tăng Bạt Hổ 60,000 760,000 600,000 1,000,000 1,300,000 2,400,000 4,400,000
Thẻ tổng hợp tập + bơi số 3 Tăng Bạt Hổ           8,700,000 14,900,000
Olympia 691 Lạc Long Quân   630,000 490,000 840,000 1,080,000 2,030,000 3,640,000
Olympia Việt Hưng 40,000 450,000 350,000 600,000 780,000 1,450,000 2,600,000
Olympia Phúc Lợi Long Biên 30,000 450,000 350,000 600,000 780,000 1,450,000 2,600,000
Olympia Hà Đô- Cầu Giấy 50,000 630,000 490,000 840,000 1,080,000 2,030,000 3,640,000

 

Lưu ý: riêng phòng tập Olympia La Thành, Olympia số 3 tăng Bạt Hổ,Olympia Công Đoàn, Olympia số 3 Tăng Bạt Hổ, Olympia Trương Định bảng giá đã bao gồm tập - xông

Giờ mở cửa các phòng tập của Olympia

STT Bộ phận Thứ 2- thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Sáng Sáng Giờ mở- đóng cửa
1 Olympia Đền Lừ 5h30-10h30 13h30-20h00 5h30-10h30 + 13h30-19h
2 Olympia Gia Lâm 5h30-8h30 15h-20h 5h30-8h30 +15h-19h
3 Olympia Chùa Bộc 5h30-8h30 15h-20h 5h30-8h30 +15h-19h
4 Olympia La Thành, Trương  ĐỊnh 5h30 - 20h30 5h30 - 20h00
6 Olympia Công Đoàn 6h00 - 20h00 6h00 - 20h00
7 Olympia số 3 Tăng Bạt Hổ 5h00 - 20h00 5h30 - 20h00