Thể dục thẩm mỹ

Phòng  aerobic Vé ngày Thẻ gạch 01 tháng 02 tháng 03 tháng 06 tháng 1 năm
Olympia 170 La Thành 60,000 760,000 600,000 1,000,000 1,300,000 2,400,000 4,400,000
Olympia 609 Trương Định 50,000 630,000 490,000 840,000 1,080,000 2,030,000 3,640,000
Olympia số 3 Tăng Bạt Hổ 60,000 760,000 600,000 1,000,000 1,300,000 2,400,000 4,400,000
Olympia Đền Lừ 40,000 450,000 350,000 600,000 780,000 1,450,000 2,600,000
Ghi chú:
  • Giá vé thẻ trên đã bao gồm cả tập máy (tập gyms). Riêng 170 La Thành và 609 Trương Định có thêm dịch vụ xông hơi.
  • Ca sáng tại Olympia Trần Hưng Đạo từ 5h30 đến 8h30; ca chiều từ 14h00' đến 19h00'. Riêng thứ 7, chủ nhật ca sáng từ 6h00' - 8h00'; chiều từ 14h00' - 18h00'
  • Ca sáng tại Olympia 609 Trương Định từ 5h30' - đến 6h30'; ca chiều từ 17h00' đến 18h00'; 18h00 - 19h00
  • Ca sáng tại Olympia 170 La Thành từ 6h00' đến 8h00'; ca chiều từ 17h00' đến 19h00'

Các tin liên quan